Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Distribuce Flexibee Moduly Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy

Moduly Mzdy minimálně zatěžuje uživatele speciálními znalostmi ze mzdové problematiky. Údaje pro výpočet mzdy se zakládají pouze 1x. Program již automaticky zajistí jejich správné využití ve všech fázích výpočtu. Například má-li zaměstnanec invalidní důchod, zadáte tento údaj v osobních údajích zaměstnance a program již zajistí jeho správné použití při výpočtu daně a zdravotního pojištění. Uživatel navíc dostane přehlednou informaci o tom, jak byl tento údaj použit.

Jeden zaměstnanec může mít více pracovních poměrů. Mzda zaměstnance v pracovním poměru se skládá z tzv. mzdových složek. K dispozici je široká nabídka mzdových složek rozdělených do skupin. Zaměstnanec může mít měsíční, hodinovou, úkolovou i podílovou či smíšenou mzdu, vytvořenou jejich kombinací. Mzdové složky, ze kterých se skládá výsledná mzda, lze pro potřeby účetnictví a analýzy nákladů rozdělit podle středisek, zakázek a předkontace. Při práci se mzdovými složkami máte na obrazovce plnou informaci o všech údajích, které ovlivňují výslednou částku.

Zpracováváte-li mzdy pro velké organizace, vypočítává program nemocenské dávky za dobu pracovní neschopnosti zaměstnance. Při výpočtu dávek je zohledněna platná legislativa v závislosti na druhu pracovního poměru, délce jeho trvání a ochranných lhůtách. K dispozice je celá řada přehledů a výstupních sestav, které vybíráte podle nejrůznějších kritérií. Mnohé sestavy jsou tištěny ve formátu, který se shoduje s požadovanými formuláři (Přehledy pro OSSZ, zdravotní pojišťovny apod.), jiné slouží jako podklad pro jejich vyplnění (podklad pro Evidenční list důchodového pojištění).

Akce dokumentů
Účastníme se projektu Aktivní angličtina formou videokonference a ve virtuální realitě CZ.1.07/3.2.10/04.0016.
Investice do rozvoje vzdělávání
Vedení účetnictví, daně © 2008-2024 Open-IT cz, s.r.o.