Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Služby Daňové poradenství

Daňové poradenství

Naše společnost poskytuje odbornou pomoc před stanovením daňové povinnosti, při samotném stanovení i tak i po jejím stanovení. Jde o pomoc v oblasti procesní i hmotně-právní a to při projevech (písemných i ústních) samotného daňového subjektu, tak při obraně proti úkonům dalších účastníků daňového řízení. Pomoc lze realizovat pomocí zastoupení či formou přítomnosti třetí osoby při daňovém řízení. Služby účtujeme většinou v hodinové sazbě, dle náročnosti problematiky. Přirozeně největší část poskytovaných služeb souvisí s nejkritičtějším úkonem daňových poplatníků, kterým jsou daňová přiznání.

Page Etický kodex KDP ČR
 
Folder Přiznání k dani z příjmů
V případě participace na úkonech souvisejících s daňovým přiznáním upřednostňujeme spolupráci již ve formě kontroly podkladů pro vypracování přiznání. Cena v této oblasti služeb je odvozována v naší agentuře z ceny, která by byla účtována při samotném zpracování evidence. Pokud Vás tedy bude zajímat, kolik v této oblasti zaplatíte, připravte se na skutečnost, že se Vás naši pracovníci budou vyptávat na rozsah vedených agend tak, jak činí při získávání podkladů pro určení cen za vedení evidencí. Samotné vyplnění tiskopisu je pak již jen logickým završením celého procesu. Cena v této oblasti vychází z počtu údajů v tiskopise vyplňovaných, takže než se na nás obrátíte, zkuste odhadnou, které "kolonky" v daném přiznání se Vás budou týkat. Jsme schopni provádět i prostou kontrolu správnosti vyplnění tiskopisu. Ceny v tomto případě vycházejí z cen za vyplňování. Všeobecné smluvní podmínky Přiznání si můžete stahnout zde. Každé přiznání je třeba nakonec podat u správce daně. I tuto fázi je naše agentura schopna za Vás zajistit. Cena u tohoto úkonu vychází z hodinové sazby.
Akce dokumentů
Účastníme se projektu Aktivní angličtina formou videokonference a ve virtuální realitě CZ.1.07/3.2.10/04.0016.
Investice do rozvoje vzdělávání
Vedení účetnictví, daně © 2008-2024 Open-IT cz, s.r.o.