Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Služby Daňové poradenství Přiznání k dani z příjmů

Přiznání k dani z příjmů

V případě participace na úkonech souvisejících s daňovým přiznáním upřednostňujeme spolupráci již ve formě kontroly podkladů pro vypracování přiznání. Cena v této oblasti služeb je odvozována v naší agentuře z ceny, která by byla účtována při samotném zpracování evidence. Pokud Vás tedy bude zajímat, kolik v této oblasti zaplatíte, připravte se na skutečnost, že se Vás naši pracovníci budou vyptávat na rozsah vedených agend tak, jak činí při získávání podkladů pro určení cen za vedení evidencí. Samotné vyplnění tiskopisu je pak již jen logickým završením celého procesu. Cena v této oblasti vychází z počtu údajů v tiskopise vyplňovaných, takže než se na nás obrátíte, zkuste odhadnou, které "kolonky" v daném přiznání se Vás budou týkat. Jsme schopni provádět i prostou kontrolu správnosti vyplnění tiskopisu. Ceny v tomto případě vycházejí z cen za vyplňování. Všeobecné smluvní podmínky Přiznání si můžete stahnout zde. Každé přiznání je třeba nakonec podat u správce daně. I tuto fázi je naše agentura schopna za Vás zajistit. Cena u tohoto úkonu vychází z hodinové sazby.

Folder Plná moc
V současnosti si řada daňových poplatníků, a to jak fyzických tak i právnických osob nechává zpracovat své daňové přiznání k dani z příjmu daňovým poradcem, a to především z dále uvedených důvodů. Z pohledu odpovědnosti daňového poradce je nutno poznamenat, že poradce odpovídá za zpracované daňové přiznání v rozsahu vymezeném ve smlouvě o poskytování daňového poradenství. Od daňového poradce se především očekává, že vypočte daň správně tak, aby v důsledku chyby v daňovém přiznání nedošlo k doměření daně a následnému předpisu penále. Avšak v těch případech, kdy daňový poradce v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování daňového poradenství sestavuje daňové přiznání z výsledků účetnictví předloženého poplatníkem, aniž by kontroloval správnost zaúčtování veškerých případů, je zapotřebí alespoň v minimální míře počítat s tím, že nikdy nebudou zcela eliminovány situace, při nichž může být ze strany finančního úřadu daň doměřena. Doměření daně v těchto případech může být zapříčiněno jednak chybou při prvotním účtování jednotlivých účetních případů, nebo např. z toho důvodu, že daňový poradce posoudí nesprávně určitou skutečnost na základě neúplných nebo ne zcela vyčerpávajících informací poskytnutých poplatníkem resp. jeho zaměstnanci. V těchto případech je vhodné si uvědomit, že doměrek na dani jako takový nemůže být škodou, protože se jedná o doměření částky daně, která by- nebýt chybného posouzení- byla vypočtena a zaplacena v řádně sestaveném přiznání v původní lhůtě. Škodou proto může být pouze částka penále, zaplacená v souvislosti s tímto doměrkem.
Akce dokumentů
Účastníme se projektu Aktivní angličtina formou videokonference a ve virtuální realitě CZ.1.07/3.2.10/04.0016.
Investice do rozvoje vzdělávání
Vedení účetnictví, daně © 2008-2020 Open-IT cz, s.r.o.