Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Služby Vedení evidencí Povinnost vést účetnictví

Povinnost vést účetnictví

Uvádíme zde krátký přehled pomocí kterého zjistíte, zda nejste tzv. účetní jednotkou.

Obecně totiž platí, že pokud se fyzická či právnická osoba stane účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, má povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví. Jedná se o:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky (česká právnická osoba)

b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů

c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu

d) fyzická osoba, které

 • je jako podnikatel zapsaná v Obchodním rejstříku,
 • je podnikatelem a jejíž obrat překročí 25 mil. Kč za bezprostředně předcházející kalendářní rok, a to od prvního dne kalendářního roku, který následuje po roce, v němž byl obrat překročen,
 • je podnikatelem a je účastníkem sdružení bez právní subjektivity (§ 829 občanského zákoníku), pokud alespoň jeden z účastníků sdružení je:
  • právnickou osobou se sídlem v ČR,
  • zahraniční osobou podnikající v ČR nebo provozující jinou činnost podle zvláštních předpisů,
  • organizační složkou státu,
  • FO zapsaná v Obchodním rejstříku,
  • FO-podnikatel, jejíž obrat v předchozím kalendářním roce překročil 6 mil. Kč (tj. FO, která je účetní jednotkou, ale dosud nemá povinnost vést účetnictví),
  • FO, která vede účetnictví dobrovolně, na základě svého rozhodnutí,
  • FO, které vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis;
  z uvedeného vyplývá, že jakmile se podnikatel stane členem sdružení bez právní subjektivity s některou z uvedených osob, stane se účetní jednotkou;
 • ostatní FO, kterým vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis
Akce dokumentů
Účastníme se projektu Aktivní angličtina formou videokonference a ve virtuální realitě CZ.1.07/3.2.10/04.0016.
Investice do rozvoje vzdělávání
Vedení účetnictví, daně © 2008-2024 Open-IT cz, s.r.o.